Проект за изменение на плана за регулация и застрояване /ПУП – ИПРЗ/ на м.“Ботевградско шосе-рамка“, кв.90, УПИ II-„за ЖС, магазини и трафопост“ и УПИ III-„за ЖС, магазини и трафопост“, образуване на нов УПИ II-9039,9038,407-„за магазини и ТП“ и изменение на улична регулация за поземлени имоти с идентификатор 68134.630.9039, 68134.630.9038, 68134.630.407, СО – район „Подуяне“.

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД23-РД09-124/28.02.2023 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м.“Ботевградско шосе-рамка“, кв.90, УПИ II-„за ЖС, магазини и трафопост“ и УПИ III-„за ЖС, магазини и трафопост“, образуване на нов УПИ II-9039,9038,407-„за магазини и ТП“ и изменение на улична регулация за поземлени имоти с идентификатор 68134.630.9039, 68134.630.9038, 68134.630.407, СО – район „Подуяне“ на 16.03.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 17.03.2023 г. до 30.03.2023 г. вкл.  

Заключителната дискусия да се проведе на 12.04.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Заповед РПД23-РД09-124/28.02.2023г.

Обяснителна записка

Транспортно-комуникационен план

ИПР

ИПРЗ

Представяне - аудио запис

Мотивирано предложение 1

Мотивирано предложение 2

Аудио запис


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.