Проект за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/

Проект за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/  създаване на нов УПИ III1046,1050,1069,1517,1187,1263,1155,1255,1265,1226,1382-„за безвредно производство, складове и офиси”, новопроектирана задънена улица по о.т.57-57а-57б и изменение на профилана улици по о.т.22а-23 и по о.т.55-56, кв.2, м.”Триъгълника – Ботевградско шосе”, ПИ с идентификатори 68134.615.1046, 68134.615.1050, 68134.615.1069, 68134.615.1517, 68134.615.1187, 68134.615.1263, 68134.615.1155, 68134.615.1255, 68134.615.1265, 68134.615.1226 и 68134.615.1382

Графична част - ИПЗ

Графична част - ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.