Проект „Селска вила край Сердика”

Проект „Селска вила край Сердика” – проект за реставрация и консервация” по Приоритет № 8 – „Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на културата и културни традиции на столицата”, с бенефициент Център по архитектурознание на БАН и партньор район „Подуяне”. Проекта е по-известен сред обществеността като Реставрация на Вила Рустика. През 1966 г. в местността “Герена” край София, започва изграждането на няколко панелни жилищни блока. По време на изкопните работи е разкрита най-голямата досега известна вила рустика (селска вила) край Сердика. Тя се е състояла от шест постройки с различно предназначение, разположени на площ от около 5 декара. От тях най-ценна от съвременна културна гледна точка е постройката на семейния мавзолей. Запазеният план и архитектурните детайли от тази рядко срещаща се в антична Сердика култова сграда я превръщат в ценен архитектурен паметник илюстриращ историческото,социалното и икономическото развитие на града през III-Vв. Късноантичният мавзолей в Хаджи Димитър е обявен за паметник на културата от национално значение.
Към момента тази старина не е физически недостъпна, но състоянието и не отговаря на статута и на паметник от национално значение, представляващ изключителна ценност от римско време. Социализирането на този археологически паметник би го превърнало в културна забележителност не само в рамките на квартала, но и би допринесло за изграждането на цялостния образ на антична Сердика чрез изява на културните и пластове не само в
компактното градско ядро.
На 02 август по график започна разкриването на археологическите останки.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.