Проект „Надежда за утре/Патронажна грижа в район „ Подуяне“ – Столична община“

Актуална информация за Проекта - месец Януари 2021г.

Актуална информация за Проекта - месец Юли 2020г.

Вътрешна процедура за действие при възникване на кризисни ситуации при изпълнение на проект „Надежда за утре/Патронажна грижа в район „ Подуяне“ – Столична община“

Вътрешна процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали при изпълнение на проект „Надежда за утре/Патронажна грижа в район „ Подуяне“ – Столична община“

--------------------------------------------------------------------------------------------------

      На 31.март 2021 г. СО район „Подуяне“ успешно приключи дейностите по Процедура

„ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

През целия период на изпълнение на  Проект „Надежда за утре /Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  район „Подуяне“ бяха назначени 15 лица на длъжност доставчик и 1 лице на длъжност диспечер. 

Назначените лица извършваха услуги свързани със закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги на  лица, попадащи в целевата група.

Дейностите по процедурата бяха насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Общо, за целия период на проекта, бяха обслужени 124 лица  от уязвими групи, които ежедневно получаваха подкрепа и помощ при създалата се кризисна ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

СО  район  „Подуяне“ започва  прием на документи от кандидати за потребители на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“ по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

 Видове услуги, които ще се извършват безплатно, са :

 • доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени  със средства на потребителите/;
 • заплащане на битови сметки;
 • заявяване на  неотложни  административни услуги/със средства на потребителите/.

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Служители на доставчици на социални услуги;
 • Възрастни в риск;
 • Самотни родители на деца под 12 години в невъзможност да оставят децата си сами
 • Хора под карантина

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление- декларация по образец;
 • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, други медицински документи, ако има такива/.

Документите се подават в СО район “Подуяне“, адрес: гр.София, ж.к. Суха река, ул.Плакалница 51, ет.1 - Деловодство или по електронен път на следния адрес: raion@poduiane.info

Започва и прием на документи за провеждане на процедура за подбор на персонал по предоставяне на услуга  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 за следните длъжности:

 • организатор/ диспечер- 1 бр.;
 • помощник/ работник осигуряващ доставка по домовете – 20 бр.;

Основни изисквания :  комуникативност,  мобилност, възможности за гъвкаво работно време. Предимство е участие в подобни проекти свързани с подкрепа на хора в риск.

Необходимите документи за кандидатстване

 • Заявление по образец;
 • Автобиография;
 • Диплом за завършено образование.

Телефони за връзка: 02/8146 199, 02/8146 164, 02/8146 135 и 02/8146 186

Обща стойност: 150 254, 50 лв., от които 127 716,33 европейско и 22 538,17 лв. национално съфинансиране

Начало: 22.06.2020 г.

Край: 31.12.2020 г.

Заяления и декларации:

Заявление- декларация за ползване на  услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Заявление - декларация за кандидатстване за работник, осигуряващ доставка по домовете по проект „Надежда за утре/ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“

Проект: „Надежда за утре/Патронажна грижа в район „ Подуяне“ – Столична община“, процедура BG05M9OP001-2.101 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.