Проект „ Енергийно обновяване на българските домове”

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви ,че всички материали  и разяснения , качени  на сайта на район „ Подуяне“ в рубриката “Проект „ Енергийно обновяване на българските домове”“ се отнасят САМО за Проекта,финансиран от Оперативна програма регионално развитие с програмен париод на 2012г. - 2014г.,по който се извършва саниране на жилищни сгради с финансови средства на собственици на Етажни собствености на обекти, предмет на Проекта.

За всички нови проекти и процедури по саниране на жилищни сгради с финансиране от държавата , които ще стартират  след 01.01.2015г  ЗАСЕГА можете да се осведомявате :

- на сайта на МРРБ  www.mrrb.goverment.bg, секция „Обновяване на жилища” www.bgregio.eu

- тел. 02 / 9405 208 , 02/9405 472, 02/ 9405 333 , 02/ 9405 236

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.