Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове”

СЪОБЩЕНИЕ
Приемните дни на координаторите по проекта в район "Подуяне"

при Столична община са вторник от 9.00 - 12.00ч и сряда от 13.30 - 16.00ч.

СЪОБЩЕНИЕ
Информационните дни за проекта за гр.София ще се проведат от 16.09 до 19.10.2012г.

За повече информация следете страницата на МРРБ.

1. Указания

2. Контакти за София

3. Обща информация за проекта

4. Основни стъпки за кандидатстване

5. Заявка за участие в информационна среща

Документи

А) Етап 1 - Заявления за интерес и подкрепа

Б) Етап 2 - Заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Материалите са ни предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.