Приключване на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

От 04.01.2021г. до 30.09.2022г. СО район „Подуяне“ реализира целева програма „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

Конкретната цел на операцията беше  свързана с приготвяне и  доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 бяха в затруднение да осигурят сами прехраната си. Потребителите на услугата получиха като допълнение и индивидуални съпътстващи мерки насочени към специфичните  им нужди  и  ограничаване на разпространението на COVID-19.

В програмата бяха включени  по 200 лица месечно.

Общата стойност на проекта е 359 998 лв.

Проектът бе финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT –EU.

Договор BG05FMOP001- 5.001-0105-С07”

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.