Преработен проект за ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата”

Столичната община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ съобщава за преработен проект за ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата” в граници: от север – бул. Ботевградско шосе; улица по о.т. 106-109а, ул. Георги Стоев, ул. Момина клисура, ул. Самуилец, ул. Батуня; от изток – ул. Витиня; от юг – жп ареал, който е изложен в район „Подуяне“. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, чрез район „Подуяне“.

Съобщението е публикувано в ДВ бр.9/03.02.2015г.

Проектът може да се разгледа в приемно време: вторник-от 9,00ч. до 12,00ч. и сряда от 13,30ч. до 16,00ч. в сградата на район „Подуяне” - ст.415, ет.4 и на сайта на НАГ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.