Предоставяне на безплатни компостери

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

До 26.01.2018г. домакинствата от район „Подуяне“ могат да подават заявления в деловодството на районната администрация за безплатно предоставяне на компостери за фамилно компостиране.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.