ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП –ИПУР ПО О.Т.25-О.Т.26-О.Т.243-О.Т.244 И ИПРЗ ЗА УПИ II-„ЗА УЧИЛИЩЕ“ И ОБРАЗУВАНЕ НА НОВИ УПИ II-„ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА“ И УПИ VIII-1233-„ЗА КОО, ЖС И ПГ“, КВ.24, М. „ЛЕВСКИ – ЗОНА В“

Проект за ИПЗ И РУП:

ИПРЗ-2.1

ИПРЗ-2.2

 

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.