ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ИПР ЗА КВ. 35 И 65а И ПРИЛЕЖАЩАТА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ, УПИ I-289-„ЗА ЖС“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.614.23 И 68134.614.350, М. „ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ. „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА““ И „ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН“

Проект за ИПР

ИПР

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.