Обявяване на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в ДВ. бр.69/11.08.2023г., стр. 216 и стр. 217 на Решение № 611 по Протокол № 80/13.07.2023г. на СОС, с което се одобрява проект за ПУП – План – извадка: изменение на плана за улична регу-лация на м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“, район „Подуяне – СО. Преписка с вх.№ РПД22-ГР00-77-(5) от 04.08.2023г.

Обявяване на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ на Решение № 611 по Протокол № 80/13.07.2023г. на СОС, с което се одобрява проект за ПУП – План – извадка: изменение на плана за улична регулация на м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“ в участъка между о.т.151 до о.т.152 и от о.т.151 и о.т.153а, с образуване на вход-изход; изменение на задънена улица от  о.т.153 до о.т.153в с увеличаване на ширината и и отваряне нов вход-изход в дъното на улицата; изменение на плана за регулация на УПИ XVII-828-„за обществено обслужване, сгради, офиси, магазини, жилища, общежитие, хотели, склад, безвредно производство и ТП“ и промяна на общата регулационна граница с контактен УПИ IV-„търговски център, администрация, хотел, общежитие, чисто производство, складове и ПГ“ от кв.9, м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“, район „Подуяне“ за създаване на нов УПИ XVII-2221-„за обществено обслужване, офиси, склад, безвредно производство и трафопост“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.600.2221 с изключение на частта от имота, попадаща в ул. „Павлина Унуфиева“ и създаване на сервитут за канализационен колектор 210/210см; изменение на плана за застрояване за предвиждане на ново застрояване в нов УПИ XVII-2221-„за обществено обслужване, офиси, склад, безвредно производство и трафопост“, кв. 9, м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“, р-н „Подуяне – СО.

Преписка с вх.№ РПД22-ГР00-77-(5) от 04.08.2023г.

ДВ. бр.69/11.08.2023г., стр. 216, 217

Решение 611 на СОС

Съобщение СО

Съобщение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.