Обявяване на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ в ДВ. бр.39/01.05.2024г., стр. 77 и стр. 78 на проект за ПУП -план-извадка - ИПРЗ на м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци“, кв.4а, УПИ I-„ГСМ – ЕОД „Топливо“, II-„СГО- администрация“, III-„СУЗ район „Васил Левски“, IV-“ЕАД Градострои-тел“, за нови УПИ III-2142-“за офиси, магазини и складове“ и УПИ VII-2142-“ за офиси, магазини и складове”, за ПИ с идентификатор 68134.600.2142; измене-ние на улична регулация; ИПР на контактен кв.8, УПИ I-“СП Въгледвуокис“, УПИ II-1105-“за административна и складова дейност“ район „Подуяне“ – СО.

Столична община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за план – извадка - изменение на план за регулация и застрояване и изменение на улична регулация на м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци“, кв.4а, УПИ I-„ГСМ – ЕОД „Топливо“, II-„СГО – администрация“,  III-„СУЗ район „Васил Левски“, IV-“ЕАД Градостроител“, за нови УПИ III-2142-“за офиси, магазини и складове“ и УПИ VII-2142-“ за офиси, магазини и складове”, за ПИ с идентификатор 68134.600.2142; ИПР на контактен кв.8, УПИ I-“СП Въгледвуокис“, УПИ II-1105-“за административна и складова дейност“; изменение на улична регулация по о.т.149г-3-4-4а-5-6; задънена улица по о.т.4а-4б; новообразувана улица по о.т.358-359-360-361-362- 362а. Проектът е изложен в Район „Подуяне“.                                

Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", чрез район "Подуяне".

ДВ-бр.39-стр.77_78

Съобщение НАГ

Обяснителна записка

Извадка

ИПЗ

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.