Обявяване на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ в ДВ. бр.37/26.04.2024г., стр. 120 и стр. 121 на проект за ПУП – ИПР на м. “Ботевградско шосе – рамка“, кв.18, нови УПИ кв. 18а и кв. 18б; изменение на улична регулация; ПКТП и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част „Водоснабдяване и канализация“ и част „Електроразпределение“ район „Подуяне“ – СО.

Във връзка с преписка с вх.№ РПД19-ВК08-519-(3) / 17.04.2024 г. ДВ № 37 / 26.04.2024г. – стр.120 и стр.121

Столична община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за улична регулация и изменение на план за регулация на м. „Ботевградско шосе-рамка“, ул.“Йосиф Ковачев“ по о.т.258 – нови о.т.257б – 257а – 244д – 244г – 244в – 244б – 244а до ул.“Гаврил Кръстевич“, при което от кв.18 се образуват нови кв.18а, без промяна на УПИ VIII-468, УПИ IX-„за ЖС и озеленяване“, X-465, XI-466 и XII-467 и кв.18б, УПИ VI-472-„за обществено обслужване, търговия и жилища“, без промяна на УПИ VII-“за ЖС и комплексно обслужване“; проект за „подробен комуникационно – транспортен план“ (ПКТП) и план – схеми по чл.108 от ЗУТ за част „Водоснабдяване и канализация“ и част „Електроразпределение“. Проектът е изложен в Район „Подуяне“.
Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", чрез район "Подуяне".

Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", чрез район "Подуяне".

ИПР
ПС - канал
ПС - вода
Ситуация канал
Ситуация вода
ДВ-бр.37-стр.120_121
Съобщение НАГ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.