ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП- ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт", кв. 6, м. „Левски - зона Г" за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ",

Уважаеми госпожи и господа,
 
На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД21-РД09-79/05.03.2021 г. на Кмета район „Подуяне" при СО за представяне на проект за ПУП- ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт", кв. 6, м. „Левски - зона Г" за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ", във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX на 10.03.2021 г. от 17:30 часа.
Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf0130a3405bf096a4f572103346185a7
 
Заключителната дискусия ще бъде проведена на 08.04.2021 г. от 17:30 часа. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Информацията за достъп и участие в дискусията ще бъде възможен, посредством линк за включване в онлайн обсъждането, който ще се публикува на страницата на СО Район „Подуяне" в срок не по-късно от 06.04.2021 г.
Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне".,

Линк за включване в заключителната дискусия
 
Приложение: Копие от Заповед № РПД21-РД09-79/05.03.2021 г. на Кмета район „Подуяне" при СО.

Заповед № РПД21-РД09-79/05.03.2021г.

Обяснителна записка

ПУП-ИПУР графична част

ПУП-ИПРЗ графична част

Видео от общественото обсъждане

Видео от заключителна дискусия


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.