ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-"за ЖС", II-"за озеленяване", IV-"за трафопост", V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126, УПИ II, IV, V, VII, кв.33, м."ж.к. Левски - зона Г"

Заповед за отмяна на заключителната дискусия

Уведомление от БТК ЕАД

Становище

Предложение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-"за ЖС", II-"за озеленяване", IV-"за трафопост", V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126, УПИ II, IV, V, VII, кв.33, м."ж.к. Левски - зона Г"

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.