Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник отдел "Административно-информационно обслужване"

1.Обявление

Документи за кандидатстване:

2.a Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС

2. b Заявление за участие в конкурс

3. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.