Обявление в ДВ – брой 45 / 28.05.2024 г. за издадено Решение № 92 / 11.04.2024 г. на СОС за ПУП – ИПР на м. „К-кс Ботевградско шосе“, кв. 148 и изменение на улична регулация между о.т. 257 – о.т. 56.

Столична община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 92 / 11.04.2024 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план-  изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на м. „К-кс Ботевградско шосе“, кв. 148, УПИ II-„за парк“, УПИ III-“за общежитие“, УПИ V-„за стадион „Левски“, закрити спортни съоръжения, паркинги и озеленяване“ за нов  УПИ II- „за парк и параклис“ и изменение на улична регулация между о.т.257-  о.т. 56.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд София–град в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Подуяне“, адресирани до Административен съд София-град и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Държавен вестник

Решение

Обявление

Обяснителна записка

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.