Обява за войнишки длъжности - Съвместно командване

Обява за войнишки длъжности - Съвместно командване

Приложение №1

Приложение №2

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.