Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

1.Обявление

2. Документи за кандидатстване:

а. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

б.Заявление за участие в конкурс

Линк към обявата в Административен регистър

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

На основание чл. 33, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната Комисия определи следната методика:

Тестът се състои от 20 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 20 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

-           Минималното ниво от теста за допускане до събеседване – 14 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 3.00;

-           Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 3.50;

-           Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

-           Времето за решаване на теста е в рамките на един астрономичен час.

Окончателни протоколи


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.