Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

1.Обявление

      2. Документи за кандидатстване:

а. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

б.Заявление за участие в конкурс

Линк към обявата в Административен регистър

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

ВАЖНО: На основание чл. 3, т. 2 от  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Ви уведомяваме, че датата, часът и мястото на провеждане на Конкурса ще бъдат обявени след отмяната на извънредното положение.

ВАЖНО:

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Ви информираме за следното:

Допуснатите, до конкурса за Началник отдел „ИИБЕ“, кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.04.2020г. от 10:00 часа в сградата на район „Подуяне”, гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, етаж ІІІ, стая 321.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен в 12:00 часа на 30.04.2020 г., като с допуснатите ще се проведе събеседване в същия ден от 12:30 ч.

ВАЖНО: Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 всички кандидати трябва да носят лични предпазни средства - маски и ръкавици, както и да спазват социална дистанция минимум 2 метра. Конкурсът ще се проведе при завишени санирано-хигиенни мерки.

ВАЖНО:

На основание чл. 33, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната Комисия определи следната методика:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

-           Минималното ниво от теста за допускане до събеседване – 21 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 4.00;

-           Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 5.00;

-           Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

-           Времето за решаване на теста се определи от комисията в рамките на един астрономичен час.

Окончателен протокол


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.