Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

1.Обявление

      2. Документи за кандидатстване:

а. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

б.Заявление за участие в конкурс

Линк към обявата в Административен регистър

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

ВАЖНО: На основание чл. 3, т. 2 от  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Ви уведомяваме, че датата, часът и мястото на провеждане на Конкурса ще бъдат обявени след отмяната на извънредното положение.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.