Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Устройство на територията"

1.Обявление

2. Документи за кандидатстване:

а. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

б.Заявление за участие в конкурс

Линк към обявата в Административен регистър

Протокол допуснати и недопуснати кандидати

На основание чл. 33, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната Комисия определи следната методика:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

-           Минималното ниво от теста за допускане до събеседване – 21 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 4.00;

-           Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 4.00;

-           Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

-           Времето за решаване на теста е в рамките на един астрономичен час.

Окончателен протокол от проведения конкурс


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.