Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”

1.Обявление

      2. Документи за кандидатстване:

а. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

б.Заявление за участие в конкурс

Линк към обявата в Административен регистър

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Заповед за прекратяване на конкурс

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.