Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

1.Обявление

      2. Документи за кандидатстване:

a. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

б.Заявление за участие в конкурс

 

3.Заповед за прекратяване на конкурсната процедура

     

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.