ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПУП-ПРЗПЖК на жк.“Хаджи Димитър“ и план – схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул.“Резбарска“; от изток – ул.“549“ (р.“Перловска“); от юг и югоизток – бул.“Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул.“Ильо войвода“, ул.“Алберт Лонг“, ул.“Панайот Хитов“, ул.“Васил Петлешков“, ул.“Ген. Липранди“, ул.“Никола Войновски“, ул.“Арчарица“

Уважаеми дами и господа,

На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. на Кмета на Столична община и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД22-РД09-13/24.01.2022г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП - ПРЗПЖК на жк.“Хаджи Димитър“ и план – схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул.“Резбарска“; от изток – ул.“549“ (р.“Перловска“); от юг и югоизток – бул.“Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул.“Ильо войвода“, ул.“Алберт Лонг“, ул.“Панайот Хитов“, ул.“Васил Петлешков“, ул.“Ген. Липранди“, ул.“Никола Войновски“, ул.“Арчарица“, на 08.02.2022 г. от 18:00 часа, което ще се проведе присъствено в сградата на 42 ОУ „Хаджи Димитър“, в актовата зала намираща се на ет.2, ул. „Ген. Липранди“ №5, предвид високата обществена значимост на проекта и успоредно с това се дава възможност за онлайн участие, посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m13c369d790e45125554499ffea31f990 .

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 10.03.2022 г. от 18:00 часа в същия ред и организация, като представянето на проекта чрез присъствена дискусия в актовата зала на 42 ОУ „Хаджи Димитър“ и успоредно с това възможност за онлайн участие, посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането:  https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m34d328bbfe66fb8b86b917a26d2a804a .

Проекта е представен на интернет страниците на район „Подуяне“ и на Направление „Архитектура и градоустройство“ за запознаване от заинтересуваните лица.

Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

Приложение: Копие от Заповед № РПД22-РД09-13/24.01.2022г. на Кмета район „Подуяне” при СО.

Заповед РПД22-РД09-13/24.01.2022г.

Документация по проекта - https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/297/#Attachment

Видео от обществено обсъждане - заключителна дискусия

Видео от обществено обсъждане

Възражение постъпило на 10.02.2022

Възражение постъпило на 14.02.2022

Възражение постъпило на 15.02.2022

Възражение постъпило на 16.02.2022

Възражение постъпило на 17.02.2022

Възражение постъпило на 18.02.2022

Възражение постъпило на 21.02.2022-51

Възражение постъпило на 21.02.2022-52

Възражение постъпило на 21.02.2022-53

Възражение постъпило на 22.02.2022-1

Възражение постъпило на 22.02.2022-55

Възражение постъпило на 23.02.2022


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.