Обществено обсъждане – ПУП-ИПРЗ за УПИ I-554-„за етажен паркинг“, кв.12б, м.“Суха река - запад“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД23-РД09-70/25.01.2023 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м.“Суха река - запад“, кв.12б, УПИ I-554-„за етажен паркинг“ и УПИ V-„за обществено обслужване, изменение на улична регулация от о.т.512 до о.т.5, от о.т.5 до о.т.4 и от о.т.5 до о.т.7 и свързаното с това изменение на контактен УПИ IV-„за ОЖС и магазини“ в кв.12, м.“Комплекс „Ботевградско шосе“, СО – район „Подуяне“ на 02.02.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща raion@poduiane.info от 03.02.2023 г. до 16.02.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусия да се проведе на 28.02.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Заповед №РД09-70/25.01.2023г.

ИПР

ИПЗ

РУП

Протокол от представяне на общественото обсъждане

Аудио запис от обсъждането

Предложение 2 - 17.02.2023г.

Предложение 1 - 16.02.2023г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.