Обществено обсъждане на ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за УПИ II-„за жилищно строителство“, УПИ VI-„за жилищно строителство“ и УПИ VII-„за жилищно строителство, кв. 39, м. жк. „Левски – зона Г“ - Заповед № РПД23-РД09-249/12.05.2023г. на Кмета на район „Подуяне” – СО - представяне на проекта-22.05.2023г.

Уважаеми дами и господа,

На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД23-РД09-249/12.05.2023г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за УПИ II-„за жилищно строителство“, УПИ VI-„за жилищно строителство“ и УПИ VII-„за жилищно строителство, кв. 39, м. жк. „Левски – зона Г“ за образуване на нови  УПИ VIII-357,381,2002,2003,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2015,2016,2018,2022-„за жилищно строителство, подземни гаражи и трафопост“, УПИ IХ-„за обществен паркинг и озеленяване“, УПИ IХ-„за обществен паркинг и озеленяване“ и УПИ Х-„за обществен паркинг и озеленяване“, кв. 39, м. „Левски – Зона Г“, район „Подуяне“ - СО, на 22.05.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 23.05.2023 г. до 05.06.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусия ще се проведе на 15.06.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Заповед № РПД23-РД09-249/12.05.2023г.

Проект

Проект - 2

Проект - 3

Обяснителна записка

Уведомление

Протокол от обсъждането

Аудио запис от проведената среща


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.