Обществено обсъждане на проект за ПУП - ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287-„за спорт“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287-„за ЖС и ПГ“, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД22-РД09-119/10.06.2022г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП - ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287-„за спорт“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287-„за ЖС и ПГ“, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287 , на 23.06.2022г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща raion@poduiane.info от 24.06.2022 г. до 07.07.2022 г., вкл.

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.07.2022г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Заповед № РПД22-РД09-119-10.06.2022г.

Обяснителна записка

Извадка от действащия ПУП

ИПЗ-графична част

ИПР-графична част

Аудио от обществено обсъждане

Възражение 1

Възражение 2

Възражение 3

Възражение 4

Становище 1

Становище 2

Дискусия от обществено обсъждане


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.