Обществено обсъждане на проект за организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) в ж.к. Хаджи Димитър

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с проект за промяна на организацията на движението в ж.к. „Хаджи Димитър“ на Столична община – район „Подуяне“ и издадена Заповед РПД21-РД09-162 от 23.06.2021г. на Кмета на район „Подуяне“ за представяне на 01 юли 2021г. (01.07.2021г.) от 18.00 часа в сградата на 42 ОУ „Хаджи Димитър“ в актова зала намираща се на ет.2, ул. „Ген. Липранди“ №5 на работен проект за обект:

„Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците заключени между ул. „Ильо Войвода“, ул. „Резбарска“, ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“ в р-н „Подуяне“.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни и посредством линк за включване в онлайн обсъждането:                   https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m2823551f1e837cdb45f86b35d4fe1cfd, който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 01.07.2021г.

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел ИИБЕ на ІV етаж, на таблото за обявления на І етаж в административната сграда на СО Район „Подуяне“, на Интернет страницата на СО Район „Подуяне“ http://www.poduiane.info и на Интернет страницата на Столична община  http://www.sofia.bg.

Писмени становища по проекта, адресирани до Кмета на район „Подуяне“ се подават в деловодството на СО Район „“Подуяне“ на адрес ул. „Плакалница“ №51, бл.59, първи етаж до 15 юли 2021г.(15.07.2021г.) включително, както и на електронния адрес на СО район „Подуяне“ – raion@poduiane.info. Становищата трябва да съдържат общ коментар на проекта и конкретни мотивирани предложения. Становища постъпили след 15.07.2021г. няма да бъдат разглеждани.

За срока на изготвяне на писмени становища проектът се намира в административната сграда на СО Район „Подуяне“, етаж ІV, стая 412, като допълнителна информация по проекта се дава от мл.експерт „ИССИК“- инж.Ваня Маркова.

На 26 юли 2021г. (26.07.2021г.) от 18.00 часа в сградата на 42 ОУ „Хаджи Димитър“ в актова зала намираща се на ет.2, ул. „Ген. Липранди“ №5 ще се проведе обществено обсъждане и заключителна дискусия на работен проект за обект:

„Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците заключени между ул. „Ильо Войвода“, ул. „Резбарска“, ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“ в р-н „Подуяне“.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни и посредством линк за включване в онлайн обсъждането:                   https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mbc8905b32dde7315dd0e01659b68b721, който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 26.07.2021г.

За участие в дискусията се канят лицата, представили писмени становища, екипа разработил проекта, както и всички заинтересовани граждани. Също така ще присъстват и представители на районната администрация.

Съществуваща организация към момента и схема на движението - Вариант 1

Схема на движението - Вариант 2

Аудио от обществено обсъждане

Заключително видео от обществено обсъждане


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.