Обществено обсъждане на проект за организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) в ж.к. Хаджи Димитър

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с проект за промяна на организацията на движението в ж.к. „Хаджи Димитър“ на Столична община – район „Подуяне“ и издадена Заповед РПД21-РД09-162 от 23.06.2021г. на Кмета на район „Подуяне“ за представяне на 01 юли 2021г. (01.07.2021г.) от 18.00 часа в сградата на 42 ОУ „Хаджи Димитър“ в актова зала намираща се на ет.2, ул. „Ген. Липранди“ №5 на работен проект за обект:

„Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците заключени между ул. „Ильо Войвода“, ул. „Резбарска“, ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“ в р-н „Подуяне“.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни и посредством линк за включване в онлайн обсъждането:                   https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m2823551f1e837cdb45f86b35d4fe1cfd, който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 01.07.2021г.

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел ИИБЕ на ІV етаж, на таблото за обявления на І етаж в административната сграда на СО Район „Подуяне“, на Интернет страницата на СО Район „Подуяне“ http://www.poduiane.info и на Интернет страницата на Столична община  http://www.sofia.bg.

Писмени становища по проекта, адресирани до Кмета на район „Подуяне“ се подават в деловодството на СО Район „“Подуяне“ на адрес ул. „Плакалница“ №51, бл.59, първи етаж до 15 юли 2021г.(15.07.2021г.) включително, както и на електронния адрес на СО район „Подуяне“ – raion@poduiane.info. Становищата трябва да съдържат общ коментар на проекта и конкретни мотивирани предложения. Становища постъпили след 15.07.2021г. няма да бъдат разглеждани.

За срока на изготвяне на писмени становища проектът се намира в административната сграда на СО Район „Подуяне“, етаж ІV, стая 412, като допълнителна информация по проекта се дава от мл.експерт „ИССИК“- инж.Ваня Маркова.

На 26 юли 2021г. (26.07.2021г.) от 18.00 часа в сградата на 42 ОУ „Хаджи Димитър“ в актова зала намираща се на ет.2, ул. „Ген. Липранди“ №5 ще се проведе обществено обсъждане и заключителна дискусия на работен проект за обект:

„Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците заключени между ул. „Ильо Войвода“, ул. „Резбарска“, ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“ в р-н „Подуяне“.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни и посредством линк за включване в онлайн обсъждането:                   https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mbc8905b32dde7315dd0e01659b68b721, който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 26.07.2021г.

За участие в дискусията се канят лицата, представили писмени становища, екипа разработил проекта, както и всички заинтересовани граждани. Също така ще присъстват и представители на районната администрация.

Съществуваща организация към момента и схема на движението - Вариант 1

Схема на движението - Вариант 2

Аудио от обществено обсъждане


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.