Обществено обсъждане на проект: Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне“ – гара Биримирци“ и др.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД24-РД09-229/30.04.2024 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за обект КПИИ за: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне“ – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столетник“ за проект „Развитие на железопътен възел „София“ – Окончателен проект“ на 13.05.2024г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща raion@poduiane.info от 14.05.2024 г. до 28.05.2024 г. вкл. 

Заключителната дискусия  да се проведе на 12.06.2024 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Обяснителна записка - 1

Обяснителна записка - 2

Заповед


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.