На вниманието на търговците, осъществяващи дейност на територията на Район „Подуяне“–СО

С Ъ О  Б Щ Е Н И Е

 

 

РЕШЕНИЕ № 135 по Протокол № 11 от 16.04.2020г. на СОС за освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

С пълното съдържание на решението можете да се запознаете тук:

https://council.sofia.bg/documents/20182/826413/R.135.pdf/54ec90c2-bc16-40cf-a730-f6d2c5d9f8e9

 

РЕШЕНИЕ № 136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г. на СОС за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

С пълното съдържание на решението можете да се запознаете в сайта на Столичен общински съвет, раздел „Проведени заседания“, „Мандат 2019-2023“, „Заседание № 11 от 16.04.2020г.“, т.10 от дневния ред.

С пълното съдържание на решението можете да се запознаете тук:

https://council.sofia.bg/documents/20182/826413/R.136.pdf/9b117501-5a08-42d3-93f5-8502949b6a99

 

Образци на декларациите към Рeшение № 136

 

Приложение № 1 – декларация, подавана от дружество, преустановило дейност

https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr1.pdf/3b7de0a4-88ee-476c-9416-3dce0b1b9013

 

Приложение № 2 – декларация, подавана от едноличен търговец, респ. физическо лице, преустановили дейност

https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr2.pdf/45b6ed73-1047-42dc-bbeb-e36e72120bec

 

Приложение № 3 – декларация, подавана от едноличен търговец, респ. физическо лице със спад в приходите от продажби

https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr3.pdf/e77c7d3b-3997-406a-ab29-806c12b54919

 

Приложение № 4 – декларация, подавана от дружество със спад в приходите от продажби

https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.136-Pr4.pdf/98ef1040-abc7-438b-b2fc-4167e3535870


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.