Медицинска сестра

Столична община - район "Подуяне" търси да назначи медицински сестри за детска градина на територията на района.

Знания и изисквания за длъжността:
Образование: висше – медицинско – бакалавър, професионален бакалавър – медицинска сестра или акушерка;
Професионален опит е предимство;
Членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи;
Да умее да работи с деца на възраст от 1 до 3 години / от 3 до 5 години;
Да познава действащите нормативни документи на МЗ, РИОКОЗ, касаещи правилното развитие и здравето на децата;
Добра комуникативност и умения за работа в екип.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
-Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група;
-Провежда ежедневен качествен филтър;
-Приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние;
-Прилага индивидуален подход към всяко дете и активни грижи за новопостъпилите деца през периода на адаптацията, като съобразява режима, заниманията и грижите за тях;
-Предава децата на родителите, като ги уведомява за здравословното им състояние;
-Следи здравословно хранене, отговарящо на физиологичните норми за съответната възрастова група, спазва изискванията по отношение на количеството на храната;
-С помощта на помощник възпитателя провежда тоалетите на децата. Поставя ги и ги вдига от сън;
-По определена схема организира провеждането на: общо закалителни и специални закалителни процедури по назначение на лекар;
-Отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията;
-Води медицинската документация в групата, рапортна тетрадка, попълва паспортната част на дневника;
-Участва в педагогически съвети, провеждане на родителски срещи, тържества и празници на детското заведение.;
Участва в регионални и национални програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят:
- Диплома за завършено образование;
- Автобиография с актуална снимка;
- Телефон за контакт – мобилен.

При въпроси:
Иван Владимиров - главен експерт "Човешки ресурси"
Елена Илиева - главен експерт "Човешки ресурси"
тел. 02/8146186


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.