Консултация по Национална програма за енергийна ефективност

Консултация по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради може да получите в сградата на районната администрация - зала 321 всеки работен ден от 15,00 ч. до 17,00 ч.

Телефони за връзка: 02 8146161, 02 8146121 и 02 8146127

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.