Конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти-публична общинска собственост

1. Обявление

2. Разяснение по конкурсната документация

3. Уведомление към участниците

4. Обявление за удължаване на срок

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.