Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”

Столична община - район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”:

Обявление

Образци на документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие - по образец

2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец

3. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Конкурсната комисия определи следната методика:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

 • Минималното ниво от теста за допускане до събеседване – 18 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 4.00;
 • Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 4.00;
 • Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

Времето за решаване на теста се определи от комисията в рамките на един астрономически час.

Окончателен протокол


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.