Конкурс за държавен служител за длъжността Началник отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване"

Столична община, район „Подуяне” със седалище и адрес гр.София, ул.”Плакалница” № 51 , тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.2 от НПКПМДСл, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване"

1. Обявление

Образци на документи за участие в конкурсната процедура:

Заявление за участие - по образец

Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец

Протокол допуснати и недопуснати кандидати

 

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната Комисия определя следната методика:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

- Минималното ниво от теста за допускане до събеседване – 18 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 4.00;

- Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 4.00;

- Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

- Времето за решаване на теста е в рамките на един астрономически час.

Окончателен протокол - класиране


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.