Конкурс за длъжността Секретар на СО - район "Подуяне" и конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел "ПНО и ЧР" при СО - район "Подуяне"

1.Обявление

2. Документи за кандидатстване:

a. Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС

б.Заявление за участие в конкурс

3. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати /виж повече/

 II. Конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел "ПНО и ЧР" при СО - район "Подуяне"

1.Обявление

2. Документи за кандидатстване:

а. Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС

б. Заявление за участие в конкурс

3. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати /виж повече/

Конкурс за длъжността Юрисконсулт - окончателен протокол

Конкурс за  длъжността Секретар - окончателен протокол

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.