Конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”

1.Обявление

      2. Документи за кандидатстване:

a. Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС

б.Заявление за участие в конкурс

3. Протокол с допуснати и недопуснати кандидати

4. Окончателен протокол по конкурсната процедура

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.