Конкурс „Столово хранене - 2014” за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район ”Подуяне”

1. Обявление

2. Конкурсна документация

3. Разяснение към участниците

4. Разяснение № 2 към участниците

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.