„ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата?“

По инициатива на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19 чрез механизма REACT-EU, се реализират редица мерки, насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход при изпълнение на Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана със средства от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ).

Към видовете съпътстващи мерки, предоставяни по Операцията са включени и дейности насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход. Като част от тези мерки Управляващият орган по Оперативната програма за храни разработи брошура „ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата?“. Целта на тази брошура е да се повиши част от осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата, в аспекта на безпрецедентните изменения в световния климат и пагубното им влияние върху природата и качеството на живот на хората.

Като партньорска организация на програмата, осигуряваща ежедневно топъл обяд на 200 потребители на нейната територия, Столична община район “Подуяне“,  пое инициатива за популяризирането на информационната брошура, с цел повишаване осведомеността на хората и предприемане на действия от тяхна страна за промяна в начина им на живот и по-ефективно опазване на околната среда.

С информационните материали са запознати служителите от администрацията и са осигурени такива на потребителите на услугата „Топъл обяд“.

Печатни брошури са поставени във фоайето на административната сграда на СО район „Подуяне“ и всеки, който има желание, може да се запознае с тях.

Брошурата е публикувана на сайта на район „Подуяне“ и може да бъде свалена от електронния портал на Агенцията за социално подпомагане, достъпна на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.