Издадено разрешение за поставяне №57/15.08.2022 г. на спирков навес на спирка с код 2108 – „Метростанция Хаджи Димитър“.

На основание § 4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за поставяне №57/15.08.2022 г. на спирков навес на спирка с код 2108 – „Метростанция Хаджи Димитър“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване  на съобщението могат да се правят писмени възражения, комплектовани с копия от документи за собственост. Възраженията се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Схема


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.