Издадена Заповед № САГ23-РА53-640/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-640/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ и изменение на улична регулация по о.т.12-13-14-15; продължаване на задънена улица на м. „Триъгълника – Ботевградско шосе“, кв. 2, УПИ I - „за чисто производство, складове и офиси“, УПИ II – „складове, чисто производство, офиси и КО“ и контактен УПИ V52-“за aвтосервиз, автомивка и гуми център“ за ПИ с идентификатори 68134.615.1412, 68134.615.76 и 68134.615.77, район „Подуяне“, гр. София. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 09.10.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-116-(4) / 03.10.2023г.

Заповед № САГ23-РА53-640/25.09.2023 г.

ПУП - ИПРЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.