Издадена заповед № САГ23-РА53-639/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ и РУП на м. „Ботевградско шосе – рамка“, кв.301, УПИ III-96, УПИ IV-95В, УПИ V-95Б за нови УПИ III-96 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ IV-278 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ V-277- „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“; ИПР на контактни УПИ XVI-93 и УПИ XVII-94, р-н “Подуяне“- СО.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена заповед № САГ23-РА53-639/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ и РУП на м. „Ботевградско шосе – рамка“, кв.301, УПИ III-96, УПИ IV-95В, УПИ V-95Б за нови  УПИ III-96 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ IV-278 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ V-277 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“; ИПР на контактни УПИ XVI-93 и УПИ XVII-94,                        р-н “Подуяне“- СО.

Проектът се намира в отдел “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”, ул. “Плакалница” № 51, ет.4, стая № 414 и може да се разгледа от заинтересованите лица при представяне на документ за собственост в приемното време на районната администрация във вторник от 9-12 ч. и сряда от 13,30-16,00ч.

 Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, комплектовани с копия от документи за собственост в 14 /четиринадесет/ дневен срок  от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

Заповед № САГ23-РА53-639/25.09.2023 г. 

РУП - разрези

РУП

ИПРЗ

ИПР

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.