Издадена Заповед № САГ23-РА50-28 / 20.09.2023 г. на Главния архитект на СО – район Подуяне, с която се одобрява ПУП - ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ за УПИ II-228, кв. 26, м. " Левски зона В ", район „Подуяне“, /поземлен имот с идентификатор 68134.609.1289/, СО - район "Подуяне, от нискоетажно в средноетажно застрояване.

Заповед № САГ23-РА50-28 / 20.09.2023 г.

ПУП-ИПЗ

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.