Издадена заповед № РПД23 – ГР00 – 26 / 31.08.2023 г. за изменение на плана за регулация и застрояване ПУП – ИПРЗ за УПИ III-728 и УПИ IV-727 от кв.331, местност „Комплекс Ботевградско шосе“, ПИ с идентификатори 68134.607.728 и 68134.607.727 по КККР на гр. София и образуване на нови УПИ III-728 „за жилищно стр., общ. обсл. и ПГ“ и УПИ IV-727, кв.331, р-н “Подуяне“- СО.

Заповед № РПД23 – ГР00 – 26 / 31.08.2023 г.

Извадка

Обяснителна записка

ПУП-ИПР

ПУП-ИПЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.