Главен специалист "Контрол по строителството"

Главен специалист "Контрол по строителството"

СО район "Подуяне" търси да назначи на трудов договор служител на длъжност Главен специалист "Контрол по строителството“.

Основни задължения:

- Системни огледи на територията на района за констатиране и предотвратяване на строителство в нарушения на ЗУТ.

- Изпълнява задълженията, като служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

- Подготовка на предписания за представяне на документи и строитeлни книжа.

- Отговори на писма, жалби, сигнали и заявления от граждани.

- Съставя констативни актове по реда на чл.195, 178, 57а,224а и 225а от ЗУТ.

- Съставя и връчва Актове по ЗАНН.

- Съставя и връчва Актове по ЗУЕС и по Наредбата за опазване на обществения ред, съгласно заповеди на Кмета на р-н Подуяне.

- Подготвя преписки за издаване на проектозаповеди по чл.195 ,57а, 178, 224а и 225а от ЗУТ.
- Присъства при открива стр.площадки и при започване на строителство. 
- Участва в комисии, водене на служебна кореспонденция, отговори на молби и жалби на физически и юридически лица.

Минимални изисквания:

- Средно техническо образование в областта.

- Професионален опит не се изсиква, но ще се счита за предимство.

- Компютърна грамотност.

На интервю с работодателя ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

Личните данни, предоставени от кандидатите са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

За справки и контакти: Юлиана Мицева - главен експерт „Управление на човешките ресурси” и Елена Илиева - главен експерт „Човешки ресурси“ тел. 02/8146 186

Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.