Заповеди

Заповед №РПД20-РА50-7/22.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПЗ и ПГ и РУП в обхвата на УПИ I-1026, УПИ II-„за ЖС“ и УПИ III-1030,1030а, кв. 22, м. „Левски – зона В“


Заповед №РПД20-РА50-6/21.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПР, за УПИ XV-1294-„за обществено обслужващи дейности“, кв.148, м. „Суха река – Ботевградско шосе - север“
Заповед № РА50-180/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РА50-179/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“


Заповед № РПД20-РА50-4/16.03.2020г. , с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват УПИ II-734 и УПИ III-731


Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“
Съобщение за издадена Заповед РА50-64/03.02.2020г. от Главния архитект на СО

Съобщение за издадена Заповед РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-946/09.12.2019г. от Главния архитект на СО
Съобщение за издадена Заповед РА50-881/20.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена ЗаповедРА50-865/19.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-875/19.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-860/19.11.2019г. от Главния архитект на СО
Прекратено производството по одобряване на подробен устройствен планСъобщение за издадена Заповед № РА50-719/04.10.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за одобрен ПУП


Съобщение за издадена Заповед № РА50-684/24.09.2019г. от Главния архитект на СО
Съобщeние за издадена Заповед № РА50-647/29.08.2019г. на Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-632/26.08.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-575/06.08.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-555/29.07.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-551/29.07.2019г. от Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-502/02.07.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-412/03.06.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-398/23.05.2019г. от Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-353/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-355/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-354/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-343/25.04.2019г. от Главния архитект на СОЗаповед № ОХ-164 на Министъра на отбраната ба Република България Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016гЗаповед № РД-02-15-146/ 02.12.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив в ж.п. участъка „София- Елин Пелин”


Заповед РД-09-50-28/06.11.2014г., с която се одобрява проект за ИПР за УПИ VI-жс и обособяване на УПИ VI-ожс и УПИ VII в кв.9, м. жк.Хаджи Димитър


Заповед РД-09-50-27/03.11.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ IX-288 И УПИ X-287, кв. 343г, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – IIч.”


Заповед РД-09-50-24/20.10.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ XII170а, кв.262, м. ”Ботевградско шосе-Рилска обител-юг”


Заповед №РД-16-26/26.09.2014г. на Изп. Директор на АГКК
Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.