Районен експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ)
Във връзка с предстоящите избори за Президент и Вицепредизеднт и национален референдум, Ви съобщаваме, че на 07.11.2016г. НЯМА да има заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.