Проект топъл обяд

Съобщаване на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-667/04.10.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПР, ИПЗ на м. „Квартали на североизточен град, прилежащи на първа задгарова артерия“, кв. 2а за ПИ с идентификатори 68134.614.1111, район „Подуяне“, гр. София


Приключване на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“


„ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата?“


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.