Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на проект за организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) в ж.к. Хаджи Димитър


Oбществено обсъждане - проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“


Обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община


Обществено обсъждане за представяне на виза за проектиране на „Модулна обществена тоалетна“, в УПИ II-„за парк“, ПИ с идентификатор 68134.604.1180, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП- ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт", кв. 6, м. „Левски - зона Г" за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ",


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-"за ЖС", II-"за озеленяване", IV-"за трафопост", V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126, УПИ II, IV, V, VII, кв.33, м."ж.к. Левски - зона Г"


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк "Герена"-УПИ II, кв.148, м. "Суха река"


Обществено обсъждане във връзка с проект за промяна на движението в кв. "Х. Димитър", район "Подуяне"Проведено обществено обсъждане на инвестиционен проект за обект "Паркоустройство и благоустройство на междублоково пространство в кв. 10, 11, 12, 16, 17, 18 и 24 в м. Левски - зона В" в част "Паркоустройство" и част "Генерален план"
СЪОБЩЕНИЕАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.